deo DOTCOMPANY grupe

Reklamacije i uslovi koriscenja

Izjava o privatnosti:

Opisi proizvoda su informativnog karaktera.
Slike proizvoda, logo i boje su vlasnistvo kompanije SAMSUNG.

Samshop.rs je internet prodavnica u Vlasnistvu pravnog lica DOTONLINE DOO iz Beograd

Vaša privatnost
Vaša privatnost nam je veoma važna. Mi Vas veoma cenimo kao korisnika našeg sajta i preduzećemo sve mere da zaštitimo sve prikupljene podatke koji su u vezi sa funkcijama, proizvodima i uslugama koje nudimo na sajtu. Moguće su povremene promene ove politike, tako da Vas molimo da periodično proveravate ovu stranicu.

Informacije koje priklupljamo i kako ih koristimo
Od Vas zahtevamo samo podatke koji su važni za obezbeđivanje odgovarajućih informacija o proizvodima koje nudimo i o uslugama za koje smatramo da će Vam biti interesantne. Vaš IP broj se beleži samo radi praćenja performansi sajta i dijagnoze eventualnih problema.

Cookies
Naš sajt koristi mogućnost Vašeg browsera i u njega integrisanog Flash plejera da privremeno čuva pojedine podatke na Vašem računaru. Cookie koriste hiljade web sajtova na Internetu. Sam cookie predstavlja malu datoteku sa brojem ili nizom znakova koji jedinstveno identifikuju Vašu posetu. Ove datoteke ne mogu ni na koji način da pristupe podacima sa Vašeg računara ili da ih oštete. Cookie omogućavaju da Vaše korišćenje našeg sajta bude prijatnije i efikasnije. Ukoliko se opredelite da onemogućite korišćenje cookiea može se desiti da nećete moći da efikasno koristite naš sajt.

Otkrivanje personalnih informacija
Mi nećemo otkriti ili prodati ni jednu personalnu informaciju koju smo prikupili na našem sajtu bez Vašeg pristanka, osim ukoliko je ta informacija neophodna da iskoristite neku našu uslugu.

Pristup Vašim personalnim informacijama
Ukoliko želite da pristupite Vašim personalnim informacijama, radi korekcije ili njihovog brisanja iz naše baze, molimo Vas da se obratite direktno DOT online Shop-u na mail: office@dotcompany.rs

Opšte odredbe i ograničenja
Sve informacije, dokumenti proizvodi i usluge koji se nalaze na ovom sajtu su zaštićeni i vlasništvo su DOT online shop-a. Svaka neovlašćena upotreba materijala sa ovog sajta može dovesti do kršenja zakona o autorskim pravima i njemu srodnih zakona.

Upotrebom sajta obavezujete da sadržaj nećete direktno ili indirektno koristiti na drugim serverima na Internetu bez dozvole DOT online Shop-a.
Pojedinim delovima ovog sajta pristup je ograničen lozinkom. Ukoliko ste Vi autorizovani korisnik zaštićenih delova sajta, preuzimate odgovoronost za poverljivost Vaše lozinke i detalja Vašeg naloga. Ovim se slažete da ćete odmah obavestite DOT online Shop ukoliko izgubite, otkrijete ili Vam ukradu lozinku. Pored ovoga Vi preuzimate svu odgovornost za sve akcije koje se događaju prilikom pristupa zaštićenom delu sajta Vašim nalogom.

Kršenje uslova korišćenja sajta
Ukoliko sa Vaše strane dođe do kršenja uslova korišćenja ovog sajta, DOTonline shop zadržava pravo da Vam bez obaveštenja ili objašnjenja uskrati usluge koje sajt pruža.


REKLAMACIJE

Poštovani kupci,


Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko našeg portala www.samshop.rs smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao popunjen formular za raskid ugovora, proizvod se više ne može vratiti.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva tri mogu da budu relevantna: - isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke; - isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane i - isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

Više informacija o pravima i obavezama kupca i prodavca prilikom prodaje na daljinu možete pročitati u zakonu o zaštiti potrošača

Za sve dodatne informacije obratite nam se na office@dotcompany.rs